Prat-Canela-Gallart Advocats

%

Casos guanyats a l'any

Som un despatx d’advocats ubicat a Reus i Tarragona en el qual l’atenció i el tracte personal són molt importants.

Clients

Som un despatx en el qual l’atenció i el tracte personal són molt importants.

%

Casos guanyats a l'any

Clients

Servei professional i ràpid

Complementar l’experiència dels anys d’exercici amb l’empenta dels membres del despatx és un dels objectius. Servei professional i ràpid, oferint la qualitat en els serveis jurídics, i on el client és sempre escoltat.

Proporcionem uns serveis d’alta qualitat i d’elevat valor afegit per als nostres clients. L’atenció personalitzada garanteix el respecte dels terminis i dels costos previstos, aixó­ com la consecució dels objectius inicialment definits.

Àmbits de treball del despatx

Separacions i divorcis

Les separacions i els divorcis, i tot el que se’n deriva, així com el dret de família en tots els seus àmbits són un dels apartats del dret en el que s’ha especialitzat aquest despatx.

Parelles de fet i custòdies

El procediment de família, i tot el que se’n deriva, és un dels apartats del dret en el que s’ha especialitzat aquest despatx.

Accidents i alcoholèmies

La poblemàtica derivada d’accidents requereix un tracte a la vegada personalitzat i objectiu, amb la finalitat d’obtenir la major indemnització possible i el respecte als drets dels afectats i no incrementar el propi perjudici que han patit.

Dret immobiliari i de la construcció

Tot tipus de serveis a l’entorn del dret immobiliari i la construcció.

Desnonaments i arrendaments

Aconseguir una adient gestió del patrimoni immobiliari és bàsic. Des del nostre despatx podem gestionar-li la tramitació, redacció i seguiment d’un contracte d’arrendament o bé igualment procedir a tramitar un desnonament per manca de pagament o altres causes.

Reclamacions de deutes

Reclamació de factures impagades, xecs bancaris, lletres, pagarés i d’altres reclamacions de quantitat contra el deutor fins el seu cobrament.

Acomiadaments i reclamacions de quantitats

En encarreguem de la solució d’incidències en l’àmbit laboral, com acomiadaments i liquidacions, contractes de treball, salari, pensions, jubilacions, seguretat socila i mobilitat geográfica.

El nostre equip

Jordi Prat i Altarriba

Jordi Prat i Altarriba

Advocat

Llicenciat en dret per la Universitat Autonòma de Barcelona el 1996.
Advocat exercent des del 8 d’agost de 1996.
Colegiat als Col.legis d’Advocats de Tarragona i Reus.
Dret civil, Familia, Bancari, Penal i Contenciòs-Administratiu.
Membre de les Comissions d’Honoraris del Col.legi d’Advocats de Tarragona i Reus.

Jaume Canela i Ferré

Jaume Canela i Ferré

Advocat

Jaume Canela i Ferré (48 anys). Advocat. Llicenciat en Dret per la Universitat Central de Barcelona, promoció 1986-1991. Experiència laboral dins l’Administració, a nivell municipal a l’Ajuntament de Valls, fins l’any 1996 en que procedeix a iniciar el seu exercici com Advocat, passant a ser soci fundador de Prat-Canela, Advocats, amb seu a Tarragona i Reus. Especialitat en Dret de Família (separacions, divorcis, custòdies), dret civil (arrendaments, dret bancari, reclamacions quantitat, contractes), consumidors (clàusula sol, reclamació despeses, etc) dret penal i administratiu. Arbitre del Tribunal Arbitral de Tarragona, cursos en dret mediambiental, de família, llei hipotecària, dret civil català, etc. Bàsicament està centralitzat al despatx de Tarragona, però el seu àmbit de treball és habitualment a la demarcació del Camp de Tarragona, sense perjudici de procediments efectuats fóra de la demarcació i en tot l’Estat Espanyol.

Cristina Gallart Blanco

Cristina Gallart Blanco

Advocat

Llicenciada en Dret Universitat de Barcelona any 1.996
Col.legiada a l ány 1.997 al Col.legi d´Advocats de Tarragona nº 1.760
Assesora jurídica de l ´¨Associació ADHARA “ des de l´any 2.003
Assesora jurídica del SIAD de Cambrils des de l´any 2.006
Assesora Jurídica de l´Institut Català de la Dona a Tarragona des de l ´any 2.006
Assesora jurídica del SIAD( Atenció a la dona) de Torredembarra des de  gener de 2.010
Sòcia de l´Associació THEMIS (des de l ány 2.004)
Sòcia de Dones Juristas ( gener 2.009)
Mediadora familiar des de l´any 2.002

Montserrat Domingo Ceperuelo

Montserrat Domingo Ceperuelo

Advocat

Llicenciada en Dret per la Universitat de Lleida el 1996.
Colegiada al Col.legi d’Advocats de Tarragona 31 de gener 1997.
Exercent en l’àmbit de familia, dret civil i dret penal.

Demana-n's informació

Les nostres oficines

Tarragona

Carrer Higini Anglés, 1 8-b

43001 Tarragona

977 21 34 91 / 687 93 31 45

Reus

Pl. Pastoreta, 2, 1-2

43202 Reus

977 33 24 10 / 609 22 22 30