Cristina Gallart Blanco

Llicenciada en Dret Universitat de Barcelona any 1.996
Col.legiada a l ány 1.997 al Col.legi d´Advocats de Tarragona nº 1.760