Montserrat Domingo

Llicenciada en Dret per la Universitat de Lleida el 1996.
Colegiada al Col.legi d’Advocats de Tarragona 31 de gener 1997.
Exercent en l’àmbit de familia, dret civil i dret penal.