DESNONAMENTS I ARRENDAMENTS

Aconseguir una adient gestió del patrimoni immobiliari és bàsic. Des del nostre despatx podem gestionar-li la tramitació, redacció i seguiment d’un contracte d’arrendament o bé igualment procedir a tramitar un desnonament per manca de pagament o altres causes. Som experts en els casos de desnonamets i arrendaments.

Desnonaments

 • Tramitació del procés de desnonament íntegre.•
 • Reclamació extrajudicial inicial per intentar que l’arrendatari aboni els deutes o bé evitar el • judici.
 • Notificacions extrajudicials seguint les obligacions legals.•
 • Interposició de les demandes de desnonament per manca de pagament.•
 • Interposició de demandes de desnonament per altres causes (finalització de termini, obres no • consentides, subarrendaments, etc).
 • Reclamacions de pròrrogues forçoses.•
 • Seguiment del procediment de desnonament fins a l’entrega de la vivenda, local o immoble.•
 • Reclamació de les quantitats impagades conjuntament amb el procediment.•
 • Tramitació de desnonaments per precari (ocupants de vivenda, etc).•

Arrendaments

 • Redacció de contractes d’arrendaments urbans i/o rústics.•
 • Redacció de contractes d’arrendament de locals de negoci.•
 • Redaccions de contractes de traspàs d’activitats.•
 • Actuació de revisió i assessorament sobre arrendaments ja constituits.
 • Etc.

DEMANA-N'S INFORMACIÓ

Consult with our experienced team for complete solutions to your legal issues.

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb les normatives de protecció de dades us facilitem la següent informació del tractament: Responsable: Prat Canela-Gallart Advocats. Finalitat del tractament: Mantenir una relació professional i tramesa de comunicacions de serveis. Drets que hi assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió limitació i oposició. Més informació del tractament a la Política de privadesa.
Traduir »