Separacions i divorcis

Les separacions i els divorcis, i tot el que se’n deriva, així com el dret de família en tots els seus àmbits són un dels apartats del dret en el que s’ha especialitzat aquest despatx.

Podeu trobar resposta a les següents qüestions, entre d’altres:

a) Separacions i divorcis, tant a nivell contenciós com de mutu acord:

  • Incloent en tots els casos els aspectes directament relacionats, com són la reclamació de pensions o la seva defensa, els règims de visites, custòdia dels menors, repartiment de bens, redacció dels convenis reguladors, negociació amb l’altra part o assessorament al matrimoni, etc. Mínima molèstia al client, de manera que pràcticament tot el necessari es tramita des del despatx.
  • És una de les principals especialitats del despatx, cobrint l’assessorament tot el necessari en qualsevol procediment de trencament de la convivència matrimonial. S’intenta prioritzar sempre el mutu acord en la mesura del possible.
  • Es cobreix tant la interposició de les demandes com la defensa dels demandats en aquests processos.

b) Modificacions de mesures, quan han variat les circumstàncies, demanant augment o reducció de pensions, règims de visites, etc.

c) Execució de sentències ja dictades.

d) Etc.

Totes les possibles incidències i procediments del dret de família tindran el seu tractament i la seva resposta a nivell judicial.

Consulteu-nos i us assessorarem de manera personal per a cada situació concreta. Som especialistes en la matèria i és un dels apartats en els quals hem incidit més, donada la seva especial transcendència i el delicat d’aquesta matèria, que demana el tractament més humà i acurat possible.

Demana-n's informació

Les nostres oficines

Tarragona

Carrer Higini Anglés, 1 8-b

43001 Tarragona

977 21 34 91 / 687 93 31 45

Reus

Pl. Pastoreta, 2, 1-2

43202 Reus

977 33 24 10 / 609 22 22 30