Parelles de fet i custodies

Som experts en casos de parelles de fet i custodies ja que el procediment de família, i tot el que se’n deriva, és un dels apartats del dret en el que s’ha especialitzat aquest despatx. Podeu trobar resposta a les següents qüestions, entre d’altres:

Procediments en parelles de fet (parelles no casades)

 • Tramitació de demanda de finalització de convivència, ja sigui de mutu acord o no.•
 • Reclamació de tots els aspectes derivats de la finalització de convivència, tant a nivell • patrimonial com personal.
 • Ús del domicili familiar.•
 • Etc.•

Procediments de guarda i custòdia de menors

 • Relacionat amb l’anterior punt i independentment de l’existència o no de parella de fet, • tramitació de tots els procediments de custòdia de fills menors.
 • Redacció plans de parentalitat.•
 • Reclamació de custòdia.•
 • Regulació del règim de visites.•
 • Reclamació de pensions alimentícies.•
 • Compensacions econòmiques.•
 • Etc.•

Igualment la defensa del demandat en aquests procediments. Cobrim tots els vessants del Dret en aquests àmbits, ja sigui per demandar o bé per defensar-se i, a la vegada, sol.licitar el que correspongui al dret del client.

Modificacions de mesures, quan han variat les circumstàncies, demanant augment o reducció de pensions, règims de visites, etc.

Execucions de sentències ja dictades.

Oposicions a mesures de protecció de menors davant de l’administració judicial.

Impugnacions de paternitat o reclamacions de la mateixa, etc.

Demana-n's informació

Les nostres oficines

Tarragona

Carrer Higini Anglés, 1 8-b

43001 Tarragona

977 21 34 91 / 687 93 31 45

Reus

Pl. Pastoreta, 2, 1-2

43202 Reus

977 33 24 10 / 609 22 22 30